Obraz

Wspólne rozmowe - plaże dostępne dla wszystkich

Wspólne rozmowe - plaże dostępne dla wszystkich

DOSTĘPNE PLAŻE – TO NASZE MARZENIE

Plaże, na których swój wolny czas mogą spędzać osoby z dziećmi, starsze, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – my wszyscy.  

Wspólnie z dwoma samorządowymi partnerami: Urzędem Miasta Gdyni i Krynicy Morskiej oraz mieszkańcami_nkami Wybrzeża pracujemy nad stworzeniem planów modernizacji wejść na plaże z wykorzystaniem zasad projektowania uniwersalnego. Wśród Gmin, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie są: Gmina Jastarnia, Kołobrzeg, Władysławowo, Darłowo, Łeba, Choczewo, Rewal, Gdynia, Krynica Morska oraz Gdańsk.  

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?

  • Przeprowadzimy 10 konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców_nek wybranych 10 gmin przy wsparciu 7­osobowego zespołu specjalistów_ek: osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, architektów_ek pracujących w nurcie projektowania uniwersalnego, specjalistów_ek ds. dostępności.
  • Efektem tej pracy będzie 10 rekomendacji architektonicznych do planów zagospodarowania terenów zielonych z dostępem do wody, które uwzględnią różnorodne potrzeby takich grup jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby z dziećmi, osoby starsze, osoby po czasowych wypadkach, osoby wypoczywające nad polskim morzem (np. rowerzyści_stki).
  • Powstanie 10 Klubów Doradczych złożonych z mieszkańców_nek Gmin, w których odbędą się konsultacje społeczne. Członkinie_owie tych klubów poprzez udział w serii specjalistycznych szkoleń nabędą kompetencje umożliwiające im dalsze pilotowanie, doradzanie, wspieranie i monitorowanie samorządów w zakresie wprowadzania zmian zarekomendowanych w wypracowanych przez nas wspólnie planach zagospodarowania terenów zielonych z dostępem do wody.
  • Przygotujemy 10 filmów instruktażowo-edukacyjnych – które w praktyczny sposób przybliżą proste i ekonomiczne rozwiązania zwiększające dostępność przestrzeni publicznej z uwzględnieniem potrzeb różnych grup osób i przybliżające zasady projektowania uniwersalnego. Filmy będą m.in. emitowane w sieci multiplexów.
  • Wydamy publikację (1000 egz.), zawierającej scenariusz modelowych partycypacyjnych konsultacji społecznych, 5 projektów niskokosztowych, bezpiecznych rozwiązań architektonicznych zwiększających dostępność miejsc użyteczności publicznej, ABC projektowania uniwersalnego, listę sprawdzająca stopień dostępności danego miejsca (różne ograniczenia sprawności). Publikacja ukaże się także w formie cyfrowej na otwartej licencji. Planujemy wyłonić projekty rozwiązań architektonicznych wi drodze konkursu dla studentów_ek architektury.
  • Opracujemy listę rekomendowanych biur architektonicznych i projektowych, czyli takich biur które zadeklarują projektowanie budynków i miejsc użyteczności publicznej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dostępnego dla wszystkich. Lista biur zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej oraz wysłana do samorządów z którymi współpracujemy.

Bierzące informacje o projekcie znajdziecie na stronie: www.440km.pl 

Projekt „Wspólne rozmowy – Plaże dostępne dla wszystkich” jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Stopka Norweg.jpg

Obraz

Facebook