Obraz

Projekt 440 km po zmianę

Projekt 440 km po zmianę

Idąc 440 km brzegiem Bałtyku wspieramy kobiety z niepełnosprawnością ruchu, zmieniamy polskie plaże tak aby były dostępne dla wszystkich, spełniamy podróżnicze marzenia, inspirujemy do zmiany.

JAK TO ROBIMY?

Co roku dzięki naszej podróży pomagamy jednej kobiecie spełnić jej marzenie o samodzielnym poruszaniu się i aktywnym życiu poprzez przekazanie protezy lub wózka oraz poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego.
Wspólnie z samorządami nadmorskimi i osobami zamieszkującymi Wybrzeże organizujemy konsultacje społeczne, warsztaty, akcje oraz spotkania z udziałem różnych grup osób po to aby opracować plany modernizacji wejść na plaże, które będą zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, dostępnego dla wszystkich – także dla Ciebie.
Wzmacniamy obecność kobiet z niepełnosprawnością ruchu w przestrzeni publicznej poprzez organizacje spotkań z Ambasadorkami projektu (kobietami z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności) na trasie podróży oraz organizacje warsztatów wzmacniających rozwój osobisty i zawodowy kobiet z niepełnosprawnością i bez. Wspieramy tworzenie i współprace kobiecych teamów liderskich.

W projekt angażują się osoby, którym bliska jest idea podróżowania brzegiem morza, spełniania swoich podróżniczych marzeń i pomagania. To dla nich powstał Klub 440 km po zmianę. Pomysłodawczynią projektu jest Sylwia „Nikko” Biernacka. Ambasadorkami projektu są: Monika Kuszyńska, Anna Rutz, Monika Jankowska-Rangelov, Anna Samel, Agnieszka Harasim, Iwona Krzyżak, Marta Czachor, Paulina Pohl, Agnieszka Skotnicka. W ciągu 4 lat pomogliśmy Urszuli Kosmal-Krauze w pozyskaniu protezy oraz wsparcia protetycznego oraz Agnelice Boniuszko w pozyskaniu aktywnego wózka. Odważnie poruszamy tematy związane z seksualnością, związkami, macierzyństwem, udziałem w biznesie, polityce, sztuce i życiu publicznym kobiet z niepełnosprawnościami.

 Więcej o projekcie na www.440km.pl

Obraz

Facebook