Obraz

Patronat Pani Heleny Hatki nad projektem "440 km"

Patronat Pani Heleny Hatki nad projektem "440 km"

Patronat nad projektem objęła Pani Helena Hatka - Senator RP VIII kadencji, socjolog, manager w sektorze ochrony zdrowia, wieloletni pracownik administracji rządowej. Pani Helena Hatka kierowała Lubuską Regionalną Kasą Chorych, której była współtwórcą, była Dyrektorem lubuskiego Oddziału NFZ, a w latach 2007 – 2011 wojewodą lubuskim. Bardzo się cieszymy!

Obraz

Facebook