Obraz

Krakowska Sieć Kobiet

Krakowska Sieć Kobiet

W lutym 2016 roku zainicjowałyśmy spotkania sieciujące krakowskie organizacje i grupy nieformalne działające w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć. Grupa powstała w celu wymiany informacji na temat swoich działań, nawiązania współpracy, planowania wspólnych akcji rzeczniczych i kampanii społecznych w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewczyn oraz dyskryminacji ze względu na płeć.

Działasz w organizacji lub grupie nieformalnej działającej w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet? Opowiedz o swoich działaniach i planach! Zgłoszenia organizacji i grup przyjmujemy na adres: olga@machinafotografika.pl

Obraz

Facebook