Obraz

Projekty - zakończone

Warsztaty WenDo

21-22 listopada 2015 w Ambasadzie Krakowian w ramach  Antyprzemocowej Sieć Kobiet zorganizowałysmy warsztaty WenDo dla kobiet.

Debata „O przemocy bez stereotypów”

12 lutego 2016 w ramach Antyprzemocowej Sieć Kobiet zorganizowałyśmy debatę „O przemocy bez stereotypów”. Celem spotkania było przedstawienie wyników ogólnopolskiego monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) z perspektywy płci oraz omówienie ich w kontekście wypracowania rekomendacji na przyszłość.

„Dobre miejsce spotkań – przestrzeń inspiracji”

Projekt realizowany w okresie maj – grudzień 2014, współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt wzmacniał obecność kobiet w przestrzeni publicznej, także kobiet z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 

Strony

Obraz

Facebook