Obraz

Plaże, na których swój wolny czas mogą spędzać osoby z dziećmi, starsze, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – my wszyscy – nie zakopując się w piasku i z pełnym dostępem do morza – to nasze marzenie. Projektowanie terenów zielonych z dostępem do wody zaczyna się już od wjazdu do miejscowości.

W lutym 2016 roku zainicjowałyśmy spotkania sieciujące krakowskie organizacje i grupy nieformalne działające w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć.

 

Idąc 440 km brzegiem Bałtyku wspieramy kobiety z niepełnosprawnością ruchu, zmieniamy polskie plaże tak aby były dostępne dla wszystkich, spełniamy podróżnicze marzenia, inspirujemy do zmiany.

Od 2012 roku, zawsze w walentynki 14 lutego tańczymy i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewczyn.  Polska nazwa akcji nosi tytuł – Nazywam się Miliard. Akcję zainicjowała Eve Ensler  amerykańska dramatopisarka, feministka, działaczka antyprzemocowa, autorka „Monologów waginy”. Akcja ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet.

USTAW CZUŁOŚĆ NA MORZE ZMIAN

 

Idąc 440 km brzegiem Bałtyku - spełniamy marzenia, inspirujemy do zmiany i wspieramy kobiety z niepełnosprawnością, aby w pełni uczestniczyły w życiu. We współpracy z samorządami nadmorskimi pracujemy nad dostosowaniem polskich plaż dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki naszej podróży w 2013 roku Urszula Kosmal-Krauze otrzymała profesjonalną protezę nogi od firmy Otto Bock Polska. W tym roku otrzyma roczne wsparcie psychologiczne od ...

Fotograficzno - społeczny projekt Fundacji Machina Fotografika. Wzmacniamy obecność kobiet z niepełnosprawnością ruchową w przestrzeni publicznej. Dzięki wspólnej podróży Nikko i Ambasadorek Projektu, firma Otto Bock przekaże protezę Urszuli Kosmal-Krauze, podopiecznej Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty". Dziennik z podróży na blogu i na: www.facebook.com/Projekt440km

Obraz

Facebook